Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 145: ตำนานรักพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ท้าวสีทน นางมะโนราห์
58:21
EP. 145: ตำนานรักพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ท้าวสีทน นางมะโนราห์
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 145: ตำนานรักพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ท้าวสีทน นางมะโนราห์
วันที่เผยแพร่ : 09 ม.ค. 65
การฟัง 55 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

จากวรรณกรรมพุทธศาสนาปัญญาสชาดกเรื่องราวของพระสุธน-มโนราห์เป็นที่จดจำเล่าขานอย่างกว้างขวางในลุ่มน้ำโขงทั้งฝั่งอีสานของไทยและฝั่งลาวในชื่อ “ท้าวสีทน/สีธน” และ “นางมะโนรา/มโนราห์” มีบทบาทในคติความเชื่อเรื่องพื้นที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดต่างๆ ไปจนถึงพื้นที่ทางจิตวิญญานและพื้นที่การสร้างสรรค์ซึ่งปรากฏตัวออกมาในด้านวรรณกรรมมุขปาฐะ หนังสือผูกใบลาน คำกลอน ภาพ เขียน นาฏกรรมพื้นบ้านที่มีความต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในส่วนของเพลงดนตรีนั้นมีหลักฐานงานบันทึกแผ่นเสียงและเทปคาสเซ็ทกลอนลำเรื่องท้าวสีทนมะโนราออกจำหน่ายโดยศิลปินพื้นบ้านหลากหลายแนว อาทิ หมอลำคณะรังสิมันต์เพชรพิณทอง เพชรอุบล เสน่ห์อีสาน สุนทร ชัยรุ่งเรือง สังวาลย์น้อย-เพชรีแก้วเสด็จ ทองคำ เพ็งดีฉวีวรรณดำเนิน ป/ฉลาดน้อย ส่งเสริม ประถมบันเทิงศิลป์ฯลฯ ซึ่งสะท้อนความเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ฟังในสังคมอีสานอย่างดี

บทเพลงตัวอย่างวันนี้คัดสรรจากผลงานของศิลปินหมอลำชั้นครูอาทิพ่อเคน ดาเหลา (ศิลปินแห่งชาติ) บานเย็น รากแก่น (ศิลปินแห่งชาติ) หมอลำดวงจันทร์น้อย มาจนถึงนักร้องลูกทุ่งอีสานในตำนาน พรศักดิ์ส่องแสง อังคนางค์ คุณไชย ศิลปินอีสานรุ่นใหม่อาทิหมอลำณัฐตพล พรมยาลีนิวมุกดา น้ำอ้อย สมใจรักษ์และศิลปินจากฝั่ง สปป.ลาว โชคชัย โชคอำนวย ปูวาสนา มาร่วมกันขับขานวรรณกรรมเพลงรักที่ไร้พรมแดนของมนุษย์กับนางกินรีเพื่อตอกย้ำ อุดมคติของการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายอันเป็นเสน่ห์ของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนนี้ หมายเหตุ : คำว่า สีทน-มะโนรา สะกดได้หลายแบบ ในที่นี้อ้างอิงจากการปริวรรตคัมภีร์ใบลานโดยพระอริยานุวัตร เขมจารีปราชญ์อีสาน วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ.2514

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป