Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 149: เพลงดังหนังแขกกับคนอาเซียน Bolllywood&ASEAN e.p.3
58:38
EP. 149: เพลงดังหนังแขกกับคนอาเซียน Bolllywood&ASEAN e.p.3
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 149: เพลงดังหนังแขกกับคนอาเซียน Bolllywood&ASEAN e.p.3
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.พ. 65
การฟัง 35 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

การแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างดินแดนที่ถูกเรียกในปัจจุบันว่ามาเลเซียกับดินแดนอินเดียนั้นเกิดขึ้นและต่อ เนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ แม้ระบบการเมืองเศรษฐกิจและความเชื่อของมาเลเซียจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ รากฐานความเป็นวัฒนธรรมอินเดียยังปรากฏอยู่หลายด้าน รวมทั้งการรับเอาวัฒนธรรมสมัยนิยมของอินเดียที่ปรากฏ ในฐานะ Bollywood เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงของคนมาเลเซียโดยเฉพาะคนพื้นเมืองที่เป็นเผ่าพันธุ์ ทมิฬ (อินเดียใต้) เกิดความนิยมในตัวภาพยนตร์ต้นแบบจากอินเดียและการดัดแปลงจนกระทั่งเกิดงานนวัตกรรมของ มาเลเซียเองหลายลักษณะ ตั้งแต่เพลงภาพยนตร์ เพลงพ็อพ ที่มีชื่อเรียกรวมว่า Malay-Tamil Song (Lagu Malay Tamil) หรือ Malay Bollywood หรือ Joget India

ตอนนี้ แนะนำเพลงดังหนังแขกที่ถูกนำมา cover โดยนักร้องมาเลเซีย และการสร้างสรรค์งานใหม่ made in malaysia โดยมีเพลงทั้งส่วนที่อาศัยโครงสร้างดนตรี ทำนอง-จังหวะ Bollywood ในการต่อยอดไปเป็น music video ไปจนถึงโอกาสของการแสดงสดบนเวที และงานเต้นรำที่ใช้ DJ ควบคุมบรรยากาศ เช่น งานแต่งงานซึ่งจะมี การเต้นรำกันเป็นหมู่สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป