Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 416: ผู้หญิงควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง
EP. 416: ผู้หญิงควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 416: ผู้หญิงควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.พ. 64
การฟัง 36 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การได้รับวัคซีนในวัยเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ แต่เมื่ออายุมากขึ้นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคก็เพิ่มมากขึ้น โรคติดเชื้อบางอย่างสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แม้วัคซีนจะไม่สามารถป้องกันโรคได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่การได้รับวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มภูมิคุ้มกัน ตลอดจนลดการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค ลดการแพร่เชื้อไปยังคนใกล้ตัว และลดอัตราการเสียชีวิต ผู้หญิงควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป