Podcast / รายการ / สารคดีพิเศษ ปลายจวัก / EP. 8: จาก Local สู่เลอค่า อาหารพื้นถิ่นคือชีวิต
EP. 8: จาก Local สู่เลอค่า อาหารพื้นถิ่นคือชีวิต
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 8: จาก Local สู่เลอค่า อาหารพื้นถิ่นคือชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 63
การฟัง 18 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ  นักออกแบบแบรนด์ธุรกิจอาหาร การเกษตร และผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ อาสาสมัครทำงานให้กับ “โครงการหลวง” เพื่อทำให้อาหารและผลผลิตจากโครงการ ฯ เข้าถึงคนรุ่นใหม่และคนหนุ่มสาว เป็นเจ้าของสโลแกน  “จาก Local สู่เลอค่า” ได้รับ  13 รางวัล จากการส่งหนังสือเกี่ยวกับอาหารเข้าแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ  หลากหลายสาขา เช่น Local, Innovative, Design, Corporate, People Cuisine, Healthy และ Tourism

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป