Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 208: การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์เลี้ยงด้วยภาพ CT Scan และ MRI
EP. 208: การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์เลี้ยงด้วยภาพ CT Scan และ MRI
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 208: การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์เลี้ยงด้วยภาพ CT Scan และ MRI
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 63
การฟัง 5 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การตรวจแบบ CT Scan เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์ป่วย โดยอาศัยการฉายรังสีเอ็กซ์ ข้อมูลที่ได้ทำให้เห็นรายละเอียดของรอยโรคหรือความผิดปกติอย่างชัดเจน ช่วยให้การวินิจฉัยหารอยโรคนั้นถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

การตรวจแบบ MRI เป็นการตรวจโดยใช้เครื่องมือ    สร้างภาพอวัยวะในร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ สัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป