Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / หลบมุมอ่าน / EP. 119: พรมแดนและวัฒนธรรมใน "ร้านกาแฟของเมียฝรั่ง"
26:29
EP. 119: พรมแดนและวัฒนธรรมใน "ร้านกาแฟของเมียฝรั่ง"
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 119: พรมแดนและวัฒนธรรมใน "ร้านกาแฟของเมียฝรั่ง"
วันที่เผยแพร่ : 14 เม.ย. 65
การฟัง 42 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

"ร้านกาแฟของเมียฝรั่ง" รวมเรื่องสั้น 18 เรื่องของ บรรจง บุรินประโคน เป็นผลงานที่เกิดขึ้นต่างที่ ต่างเวลา ต่างผู้คน ต่างที่มา ต่างมีความหลากหลายที่เกิดขึ้นผ่านเรื่องราวของคนเล็ก ๆ ในสังคม ที่ผู้เขียนบอกว่าตัวละครเป็นคนเล่า เพื่อให้คนอ่านได้หันกลับมามองเรื่องเล็ก ๆ ของคนข้างทาง คนที่พบเจอในสังคม เพื่อสลายเส้นพรมแดนที่ขวางกั้นระหว่างกัน สัมพันธบทในการเล่าเรื่องที่หลากหลายของนักเขียนเป็นเสมือนคำเชิญให้ผู้อ่านได้ทดลองและทดสอบพรมแดนในใจระหว่างเรากับผู้คนรอบข้าง นอกจากนี้ ประเพณีนิยม ท้องถิ่นนิยมที่ปรากฏในเรื่องเป็นการผสมผสานการสื่อสารเรื่องเล่าแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่ ที่สื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้เกิดท้องถิ่นนิยมดิจิทัล ที่คนในแต่ละภูมิภาคสามารถเป็นนักเล่าเรื่อง สื่อสารไปยังผู้คนทั่วโลก ความเป็นท้องถิ่นจึงมีมูลค่ามากกว่าแต่เดิม

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป