Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / คปภ.ห้ามบริษัทประกันยกเลิกประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์โดยไม่ได้รับความยินยอม / สุราไม่ดื่มเสียเลยดีไหม
50:11
คปภ.ห้ามบริษัทประกันยกเลิกประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์โดยไม่ได้รับความยินยอม / สุราไม่ดื่มเสียเลยดีไหม
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
คปภ.ห้ามบริษัทประกันยกเลิกประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์โดยไม่ได้รับความยินยอม / สุราไม่ดื่มเสียเลยดีไหม
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 64
การฟัง 26 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

คปภ.ห้ามบริษัทประกันยกเลิกประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์โดยไม่ได้รับความยินยอม 
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แถลงภายหลังหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันที่ขายประกันโควิด เจอจ่ายจบ จากกรณีที่มีบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่ง ส่ง sms ถึงผู้เอาประกันโควิด เจอจ่ายจบ โดยให้ยืนยันหรือเลือกกรมธรรม์ใหม่แบบกำหนดเวลาตอบกลับ ซึ่งเกิดความกังวลว่า จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้เอาประกันเป็นธรรมหรือไม่ 
    คปภ.ยืนยันว่าคำสั่งนายทะเบียนเลขที่ 38/2564 ในการห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ รวมถึงการห้ามปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกันจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
    บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเสนอขายประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ อาจพิจารณา เข้าร่วมโครงการผ่อนผันเพิ่มเติม เพื่อเสริมมาตรการเยียวยาให้บริษัทมีสภาพคล่องพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัย COVID-19 ให้กับผู้เอาประกันภัยได้มากขึ้น
    หากบริษัทประกันวินาศภัยใดที่ประสบปัญหา ต้องการดำเนินการเพื่อมิให้ปัญหาการขาดสภาพคล่อง การเสนอแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 โดยเสนอทางเลือกที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทเดิม หรือปรับเปลี่ยนให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยมากขึ้น สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสมัครใจเท่านั้น ห้ามบริษัทประกันไปบังคับผู้เอาประกันภัยให้ยอมรับการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือยอมรับเงื่อนไขความคุ้มครองใหม่ของบริษัท  

ด้านคุณนฤมล  เมฆบริสุทธิ์  รอง ผอ. ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เรียกร้องต่อ คปภ. ให้กำกับดูแลผู้เอาประกันไม่ให้ได้รับผลกระทบ โดยตั้งข้อสังเกตว่า
1.  การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์อื่นที่ถูกเสนอให้ผู้เอาประกัน  ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก คปภ. ซึ่งบริษัทประกันใช้วิธีเผยแพร่ส่งข้อความไปถึงผู้เอาประกันโดยตรง อาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตจาก คปภ.แล้ว ถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่อผู้เอาประกัน อาจทำให้ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองไม่เหมือนเดิม เพราะผู้เอาประกันอาจจะอ่านกรมธรรม์ซึ่งเป็นภาษากฎหมายไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจจะทำให้เลือกกรมธรรม์ที่สิทธิประโยชน์น้อยกว่าเดิม ฉะนั้น ทาง คปภ.จึงควรตรวจสอบกรมธรรม์ก่อนอนุญาตให้บริษัทประกันขายกรมธรรม์แบบใหม่    

2.  สิทธิประโยชน์กรมธรรม์อื่น มีเงื่อนไขความคุ้มครองมากกว่าหรือน้อยกว่ากรมธรรม์โควิด เจอจ่ายจบแบบเดิม ซึ่งยังไม่ชัดเจน เพราะบริษัทประกันใช้วิธีส่ง sms ให้ผู้เอาประกันตอบรับภายในระยะเวลา ซึ่งถ้าผู้เอาประกันไม่ทราบรายละเอียด เช่น ไม่รู้ว่าสามารถตอบกลับยืนยันจะใช้กรมธรรม์เดิมที่ได้ทำไป และยังกำหนดให้ผู้เอาประกันตอบกลับภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งถ้าหากไม่ตอบกลับเท่ากับว่าจะยกเลิกกรมธรรม์เดิม เข้าข่ายลักษณะมัดมือชกหรือไม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองต้องได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกัน ฯ 

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภูมิคุ้มกัน ตอนนี้

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน สุราไม่ดื่มเสียเลยดีไหม    
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป