Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / การควบรวมบริษัทโทรศัพท์มือถือส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างไร / ข้อมูลในแอปพลิเคชัน เช่น Line ควรต้องพิจารณาก่อนเชื่อ
53:08
การควบรวมบริษัทโทรศัพท์มือถือส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างไร / ข้อมูลในแอปพลิเคชัน เช่น Line ควรต้องพิจารณาก่อนเชื่อ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
การควบรวมบริษัทโทรศัพท์มือถือส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างไร / ข้อมูลในแอปพลิเคชัน เช่น Line ควรต้องพิจารณาก่อนเชื่อ
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ย. 64
การฟัง 28 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

กรณีดีแทคและทรูควบรวมกิจการ จะส่งผลต่อผู้ใช้โทรศัพท์อย่างไร จะเกิดการผูกขาดตลาดหรือไม่ 
ฟังรายละเอียดจาก นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  กรรมการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
-ลักษณะการควบรวมกิจการของดีแทคและทรู 
-การกำกับดูแลของ กสทช.ในการควบรวมกิจการ
-ความกังวลใจต่อการให้บริการผู้บริโภคหากเกิดการควบรวมกิจการ
-มาตรการเบื้องต้นของ กสทช. ในการติดตามการควบรวมกิจการ

สภาองค์กรของผู้บริโภค แถลง เรียกร้องไม่ควรเปิดโอกาสให้มีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม
สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สภาฯ กล่าวว่า
-การควบรวมมีจำนวนลูกค้า 52% ถือว่ามีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่ ควรต้องชี้แจง
-สภาองค์กรผู้บริโภค ไม่สนับสนุนการควบรวมกิจการเพื่อตัดทางเลือกผู้บริโภค 
-การที่ผู้บริโภคถูกจำกัดทางเลือก เป็นเรื่องที่ กสทช.หน่วยงานกำกับดูแล ไม่ควรเปิดโอกาสให้มีการควบรวมกิจการและยังต้องทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่มากขึ้น ซึ่งในต่างประเทศมีผู้ประกอบการโทรคมนาคมมากกว่า 4 ราย และเกิดรายใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีการลดจำนวนผู้ประกอบการเลย ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาด เพราะการแข่งขันมีความสำคัญต่อผู้บริโภค  

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอนข้อมูลในแอปพลิเคชัน เช่น Line ควรต้องพิจารณาก่อนเชื่อ (กรณีแชร์ว่าใช้สบู่เหลวแล้วจะตายเร็ว ความจริงเป็นอย่างไร) 
 


 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป