Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / หลายหน่วยงานแถลงการณ์แสดงความเป็นห่วงการใช้กัญชา เรียกร้องให้ออกมาตรการควบคุมการใช้เพื่อความปลอดภัยและต้องเก็บข้อมูลผลกระทบใช้กัญชาเสรี / คัดค้าน (ร่าง) ข้อบังคับจริยธรรมเสริมสวยของแพทยสภา / ยาสีฟันสมุนไพรดีต่อฟันเหมือนยาสีฟันธรรมดาหรือไม่
59:43
หลายหน่วยงานแถลงการณ์แสดงความเป็นห่วงการใช้กัญชา เรียกร้องให้ออกมาตรการควบคุมการใช้เพื่อความปลอดภัยและต้องเก็บข้อมูลผลกระทบใช้กัญชาเสรี / คัดค้าน (ร่าง) ข้อบังคับจริยธรรมเสริมสวยของแพทยสภา / ยาสีฟันสมุนไพรดีต่อฟันเหมือนยาสีฟันธรรมดาหรือไม่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
หลายหน่วยงานแถลงการณ์แสดงความเป็นห่วงการใช้กัญชา เรียกร้องให้ออกมาตรการควบคุมการใช้เพื่อความปลอดภัยและต้องเก็บข้อมูลผลกระทบใช้กัญชาเสรี / คัดค้าน (ร่าง) ข้อบังคับจริยธรรมเสริมสวยของแพทยสภา / ยาสีฟันสมุนไพรดีต่อฟันเหมือนยาสีฟันธรรมดาหรือไม่
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 65
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

หลายหน่วยงานแถลงการณ์แสดงความเป็นห่วงการใช้กัญชา เรียกร้องให้ออกมาตรการควบคุมการใช้เพื่อความปลอดภัยและต้องเก็บข้อมูลผลกระทบใช้กัญชาเสรี 
- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กังวลถึงผลกระทบจากการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ทำให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย อาจส่งผลต่อสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย แสดงความกังวลในประเด็นที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการตอบสนองของยากัญชามีความแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย และงานวิจัยมีหลักฐานชัดเจนว่าการได้รับสาร THC เป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร จึงมีข้อเสนอให้รัฐออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมให้มีความปลอดภัย

-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยมาตรการกำกับดูแลอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างเข้มงวด ยึดหลักผู้บริโภคปลอดภัย 
     ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายจัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องกำกับดูแลทั้งก่อนและหลังการอนุญาตอย่างเข้มงวด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต ต้องมีความปลอดภัย โดยมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานด้านต่าง ๆ เช่น จุลินทรีย์ก่อโรค สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง ที่สำคัญคือ ต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดจากการประเมินความปลอดภัย ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยในการบริโภค โดยมีผลวิเคราะห์ยืนยันพร้อมบังคับให้แสดง  คำว่า “กัญชา” หรือ “ส่วนของกัญชา"  บนฉลากอย่างชัดเจนในส่วนของชื่ออาหารและส่วนประกอบ รวมถึงแสดง คำเตือน และข้อแนะนำในการบริโภค เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
     สำหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องโดยสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ชื่ออาหารแสดงชื่อส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงหรือสารสกัด แคนนาบิไดออล (CBD) และข้อความ “คําเตือน” ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก ระบุข้อความ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน” และ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” 
    รวมทั้ง อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา อวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ต่อสุขภาพในทางบำบัดรักษา 

- คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมประสานโรงเรียนแพทย์และรพ.เอกชน เพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบใช้กัญชาเสรี 

สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คัดค้าน (ร่าง) ข้อบังคับจริยธรรมเสริมสวยของแพทยสภา ซึ่งมีเนื้อหาเน้นการรับรองหลักสูตรเสริมความงามระยะสั้น 3 เดือน อบรมแพทย์ตามคลินิกเสริมสวยได้ อาจทำให้การรักษาต่ำกว่ามาตรฐานสากล โดยไม่ได้มุ่งคุ้มครองผู้บริโภค
ฟังรายละเอียดจาก 
พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์ นายแพทย์ศัลยกรรม และกรรมการแพทยสมาคม,  
ผศ.ดร.นพ.สุธี รัตนมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ และ 
สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค 

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา และชนาธิป  ไพรพงค์
ตอน ยาสีฟันสมุนไพรดีต่อฟันเหมือนยาสีฟันธรรมดาหรือไม่
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป