Thai PBS Podcast
รายการ : สมมุติว่า
ฟังทั้งหมด

จะเป็นอย่างไรถ้าเรื่องสมมุติ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องสมมุติ "แต่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง" คุยข่าวด้วยมุมมองหยิกแกมหยอก กับกูรูสื่อมวลชนชั้นครู สุทธิชัย หยุ่น และ วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ กับ บรรณาธิการข่าวชั้นนำทั่วไทย

รายการ : สมมุติว่า
ฟังทั้งหมด

จะเป็นอย่างไรถ้าเรื่องสมมุติ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องสมมุติ "แต่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง" คุยข่าวด้วยมุมมองหยิกแกมหยอก กับกูรูสื่อมวลชนชั้นครู สุทธิชัย หยุ่น และ วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ กับ บรรณาธิการข่าวชั้นนำทั่วไทย


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป