Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 133: เสียงขับขานเทศกาลเมาลิด วิถีมุสลิมอาเซียนในช่วงเวลาโควิด-19
58:13
EP. 133: เสียงขับขานเทศกาลเมาลิด วิถีมุสลิมอาเซียนในช่วงเวลาโควิด-19
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 133: เสียงขับขานเทศกาลเมาลิด วิถีมุสลิมอาเซียนในช่วงเวลาโควิด-19
วันที่เผยแพร่ : 17 ต.ค. 64
การฟัง 25 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์

ทุก ๆ รอบปีในปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ของพี่น้องชาวมุสลิมอาเซียน มีวันสำคัญของที่เป็นวิถีปฏิบัติที่ถูกสืบทอดกันมายาวนาน “เมาว์ลิดนบี” เป็นวันแห่งการยกย่องวันเกิดท่านศาสดานบี มูฮัมหมัด คำว่า”เมาว์ลิด” (Mawlid) เป็นภาษาอาหรับแปลว่า เกิด ที่เกิด หรือวันเกิด ซึ่งหมายถึงวันเกิดของท่านนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 เดือนรอบิอุลเอาวัล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอิสลาม ชาวมุสลิมสามารถเลือกวันใดวันหนึ่งในเดือน3 จัดงานบุญเพื่อระลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด

การอัญเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน การกล่าวสรรเสริญเพื่อระลึกถึงท่านนบีมีการขับขานเพลงอนาซีด สรรเสริญคุณธรรม การถือศีลอดในวันจันทร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของคนมุสลิมที่ภูมิภาคต่าง ๆ ที่จัดงานพิเศษขึ้นเพื่อร่วมรำลึก ถึงท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดกัน ในโลกที่ถูกรุกรานด้วยโรคภัยไข้เจ็บย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

เสียงขับขานในเทศกาลเมาว์ลิด นบีเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับเสียงอื่น ๆ ที่เคยทำหน้าที่เป็นภูมิสถานทางวัฒนธรรม Cultural Soundscape รายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน ขอร่วมบันทึกความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์เสียงในวัฒนธรรมของคนมุสลิมอาเซียนเอาไว้ด้วย และหวังในเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าที่จะนำพาให้เราทั้งหลายผ่านพ้นวิกฤตการณ์เลวร้ายนี้ไปได้ด้วยกัน

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป