Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 137: เสียงสะท้อนความอยุติธรรมของกฏหมายอาเซียน
58:22
EP. 137: เสียงสะท้อนความอยุติธรรมของกฏหมายอาเซียน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 137: เสียงสะท้อนความอยุติธรรมของกฏหมายอาเซียน
วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ย. 64
การฟัง 16 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

การอยู่ร่วมกันและการพึ่งพาอาศัยกันของมนุษย์ จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ เพื่อควบคุมให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย มีความเป็นระเบียบอยู่ในแนวทางเดียวกัน กฎหมายถูกสร้างขึ้นโดยรัฐหรือผู้มีอำนาจสูงสุดเพื่อใช้เป็นขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบเรียบร้อย

แต่แล้ว เมื่อเกิดความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมจากความไม่เคารพกฏหมายของผู้คน ความไม่เท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมายและความบกพร่องในการควบคุมกฏหมายของภาครัฐที่ไร้ประสิทธิภาพ ก็ส่งผลในการเคลื่อนไหวของประชาชนเรียกร้องความยุติธรรมความถูกต้องในสิทธิที่พึงมีเสมอ

รายการวันนี้คัดสรรอดีตบทเพลงจำนวนหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่เกิดจากปัญหากฏหมายมาให้ทบทวนกันใหม่ ทั้งในฐานะร่องรอยประวัติศาสตร์สังคมและบทเรียนความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมที่ควรเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเกิดในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ลาว หรือไทยก็ตาม

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป