Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 142: โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
57:16
EP. 142: โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 142: โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 19 ธ.ค. 64
การฟัง 48 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

โนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นที่นิยมของคนในภาคใต้เป็นทั้งสื่อบันเทิงและสื่อสะท้อนความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน มีองค์ประกอบการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งเครื่องแต่งกาย ท่ารำ ดนตรี ขับร้อง วรรณกรรม และพิธีกรรม (โนราโรงครู) นอกจากนี้โนรายังทำหน้าที่เป็นสื่อเผยแพร่ให้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย เป็นศิลปะการแสดงของชาวภาคใต้ที่ยังครองความนิยมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันได้อย่างเหนียวแน่น

ในวาระที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (ICH) ประจำปี 2564 รายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียน ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีด้วยการนำบทเพลงหลากหลายที่เกี่ยวกับองค์ความรู้และปรากฏการณ์โนราในโลกปัจจุบันมาเสนอด้วยความหวังที่จะเห็นการสืบทอดอย่างยั่งยืนและการพัฒนาโนราให้เหมาะสมกับกาลสมัยต่อไป

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป