Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 138: ฮิพฮอพซุนดา ความเท่ของแร็พชวาตะวันตก
58:22
EP. 138: ฮิพฮอพซุนดา ความเท่ของแร็พชวาตะวันตก
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 138: ฮิพฮอพซุนดา ความเท่ของแร็พชวาตะวันตก
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 64
การฟัง 17 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

ฮิพฮอพซุนดา Hip-hop Sunda หรือที่เรียกอีกคำหนึ่งว่าแร็พซุนดา Rap Sunda เป็นสไตล์ดนตรีหนึ่งของเพลงฮิพฮอพอินโดนีเซียที่นิยมกันในฝั่งตะวันตกของเกาะชวา ซึ่งมีผู้ชนชาติพันธุ์ซุนดาอยู่อาศัยร่วม กันในเขตพื้นที่ชวาตะวันตกนี้ราว 43 ล้านคนมีวิถีชีวิตและเอกลักาณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่แพ้ ชาติพันธุ์อื่น

ฮิพฮอพซุนดาพัฒนามาจากฮิพฮอพกระแสหลักที่เริ่มต้นราว 1990 โดยนำสำเนียงภาษาถิ่น มาใช้ในการขับร้อง ใช้สำนวนและรสนิยมของคนซุนดาในการสื่อสาร และสร้างจุดเด่นด้วยดนตรีที่เป็นรากฐานขนบวัฒนธรรมประเพณีมาแต่เดิม ใช้สเกลเสียงกาเมลันซุนดาใช้สีสันของเครื่องดนตรีต่างๆ อาทิ เกินดัง ซุนดา (กลองสองหน้า) ตาร็อมเป็ด (ปี่ที่ทำมาจากไม้มีปากเป็นลำโพง) ซูลิง (ขลุ่ย) คาชาปิ (พิณ ลักษณะ floor zither) และอังกะลุง ซึ่งมีทั้งการบรรเลงสดและการสร้างสรรค์งานด้วยระบบแซมปลิ้งไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังสนใจเชื้อเชิญให้นักร้องสายพันธุ์ดนตรีอื่นๆมาร่วมแจมในผลงาน (featuring) ถือเป็นการประยุกต์เอาของดีในท้องถิ่นมาประสานกับวัฒนธรรมวัยรุ่นได้อย่างน่าสนใจ

รายการครั้งนี้แนะนำผลงานของศิลปินฮิพฮอพซุนดาผู้มีชื่อเสียงในแวดวงโซเชียลมีเดียยุคปัจจุบัน อาทิ Sundanis, Lil B Jay, Siliwangi Squad, njazz rap, Jamsu ฯลฯ

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป