Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ครูที่ปรึกษา / ปรับ เปลี่ยน สู่สิ่งใหม่
21:27
ปรับ เปลี่ยน สู่สิ่งใหม่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ปรับ เปลี่ยน สู่สิ่งใหม่
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ย. 66
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

เมื่อการศึกษาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองจะต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างไร ให้รู้เท่าทัน เรียนอย่างมีความสุข สนุก โรงเรียนเองก็สร้างสุขภาวะที่ดีให้ทั้งครูผู้สอน นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง  การปรับเปลี่ยนสู่สิ่งใหม่จะตอบโจทย์การศึกษาที่กำลังขับเคลื่อนเปลี่ยนไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างไรบ้าง

ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป