Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ครูที่ปรึกษา
รายการ : ครูที่ปรึกษา
ฟังทั้งหมด

"ครูที่ปรึกษา" รายการที่ไขทุกปัญหาของคุณพ่อ คุณแม่ เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ของลูก รวมไปถึงปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมของเด็กที่อาจมีพัฒนการหรือการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่แตกต่างกัน การจัดการอารมณ์และปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ โดยมีเหล่ากูรูที่สลับกันมาตอบคำถามในรายการ 

รายการ : ครูที่ปรึกษา
ฟังทั้งหมด

"ครูที่ปรึกษา" รายการที่ไขทุกปัญหาของคุณพ่อ คุณแม่ เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ของลูก รวมไปถึงปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน พฤติกรรมของเด็กที่อาจมีพัฒนการหรือการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่แตกต่างกัน การจัดการอารมณ์และปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ โดยมีเหล่ากูรูที่สลับกันมาตอบคำถามในรายการ 


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป