Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 374: ภัยร้ายใกล้ตัวเด็กและเยาวชน
EP. 374: ภัยร้ายใกล้ตัวเด็กและเยาวชน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 374: ภัยร้ายใกล้ตัวเด็กและเยาวชน
วันที่เผยแพร่ : 08 ม.ค. 64
การฟัง 13 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยง ส่วนหนึ่งจากความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่นับวันจะทำให้เราเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนั้น ทำให้พฤติกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปัญหาสังคมที่เกิดตามมา ซึ่งเยาวชนมักจะเผชิญปัญหาที่ใกล้ตัวอย่างไม่รู้เท่าทัน มีภัยอะไรบ้างที่กำลังเป็นปัญหาต่อเด็กและเยาวชน

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป