Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 189: คืบหน้าคดีสามล้อเอื้ออาทร / ภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง
EP. 189: คืบหน้าคดีสามล้อเอื้ออาทร / ภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 189: คืบหน้าคดีสามล้อเอื้ออาทร / ภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ย. 63
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ติดตามประเด็น การสอบสวนกรณีทุจริตบัตรทองที่ส่งผลให้ สปสช.ยกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุขของคลินิกชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลที่กระทำผิดสัญญาในการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 64 แห่ง ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในคลินิก 107 แห่ง แต่สปสช. ยืนยันว่า ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 800,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาคลินิกและโรงพยาบาล 64 แห่ง ยังสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้คงเดิม และสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านโดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว  / ความคืบหน้าคดีสามล้อเอื้อาทร ล่าสุด มพบ. พร้อมตัวแทนผู้เสียหายจากกลุ่มสามล้อเครื่อง ได้เดินทางไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอเข้าพบและยื่นหนังสือ ร้องเรียนว่าถูกสหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด ฟ้องคดีอาญาเรื่อง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนฯ และโกงเจ้าหนี้ โดยในคำฟ้องคดีสหกรณ์ฯ อ้างว่าโครงการสามล้อเอื้ออาทรเป็นโครงการที่กรมการขนส่งจัดให้มีขึ้นแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ และผู้ที่ได้รับอนุมัติจะได้รับสมุดคู่มือทะเบียนรถ  อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของมพบ. พบว่า ข้อมูลการฟ้องคดีไม่ได้แนบรายละเอียดโครงการของกรมฯ อีกทั้ง เมื่อสอบถามข้อมูลจากผู้ขับรถยนต์รับจ้างสามล้อที่เป็นจำเลยในคดี กลับพบว่า กลุ่มผู้เสียหายได้ขึ้นทะเบียนสิทธิจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบกจริง แต่ไม่ทราบว่ากรมฯ ได้จัดทำโครงการนี้ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ อีกทั้งขณะนี้ กำลังถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีเรียกให้ชำระหนี้จากการซื้อรถยนต์สามล้อ ทั้งที่ผู้เสียหายไม่เคยได้รับเงินกู้ดังกล่าว และไม่เคยได้รับเล่มทะเบียนรถจากกรมการขนส่งแต่อย่างใด 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
คลิปเสียงถัดไป