Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 193: ขายของออนไลน์ไม่แจ้งราคามีโทษปรับ 10,000 บาท / เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาล หลัง สปสช.ยกเลิกคลินิก 64 แห่ง / น้ำมันปลาและวิตมินดีช่วยลดความปวดของกล้ามเนื้อจริงหรือ
EP. 193: ขายของออนไลน์ไม่แจ้งราคามีโทษปรับ 10,000 บาท / เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาล หลัง สปสช.ยกเลิกคลินิก 64 แห่ง / น้ำมันปลาและวิตมินดีช่วยลดความปวดของกล้ามเนื้อจริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 193: ขายของออนไลน์ไม่แจ้งราคามีโทษปรับ 10,000 บาท / เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาล หลัง สปสช.ยกเลิกคลินิก 64 แห่ง / น้ำมันปลาและวิตมินดีช่วยลดความปวดของกล้ามเนื้อจริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ย. 63
การฟัง 6 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

ขายของออนไลน์ไม่แจ้งราคาในโพสต์ มีโทษปรับ 10,000 บาท ด้านเครือข่ายผู้บริโภค เสนอจัดระเบียบ จดทะเบียนผู้ค้าออนไลน์ ฟังเสียง นฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค / การเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาล หลัง สปสช.ยกเลิกคลินิก 64 แห่ง แก้ปัญหาการเข้ารับการรักษาตามสิทธิบัตรทองได้หรือไม่ ฟังเสียง นิมิตร์ เทียนอุดม ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ / ช่วงคิดก่อนเชื่อ  ดร.แก้ว  กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน น้ำมันปลาและวิตมินดีช่วยลดความปวดของกล้ามเนื้อจริงหรือ 

   

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป