Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 259: อุบัติเหตุจากกีฬา Extreme (แทรมโพลีน + ปีนหน้าผา)
EP. 259: อุบัติเหตุจากกีฬา Extreme (แทรมโพลีน + ปีนหน้าผา)
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 259: อุบัติเหตุจากกีฬา Extreme (แทรมโพลีน + ปีนหน้าผา)
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 63
การฟัง 20 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

กีฬาทุกชนิดมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นแล้วคงจะเป็นเรื่องยากของยากที่สุด ถ้าจะห้ามให้การเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมไม่เกิดอุบัติเหตุเลย แต่กระนั้นจะไปห้ามไม่ให้บุตรหลานหรือคนในครอบครัวห้ามเล่นกีฬาชนิดนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก  แต่กีฬาประเภทนี้หากไม่มีความระมัดระวังก็อาจส่งผลอันตรายถึงขั้นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป