Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 190: นวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์โลกยุคดิสรัปชัน
EP. 190: นวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์โลกยุคดิสรัปชัน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 190: นวัตกรรมทางการแพทย์ ตอบโจทย์โลกยุคดิสรัปชัน
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ค. 63
การฟัง 49 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในโลกยุคดิสรัปชั่น มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย ทั้งนี้ นวัตกรรม คือ การแก้ปัญหา โจทย์ต่าง ๆ ที่ท้าทายด้วยความคิดนอกกรอบ ตอบสนองความต้องการของสังคม ทันต่อกระแสความต้องการของผู้ใช้และสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกยุคดิสรัปชั่น ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้ทุกระดับเพื่อการดูแลสุขภาพแบบเข้าถึงได้ง่าย

 

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป