Podcast / รายการ / โรงหมอ / EP. 189: ผลบวกลวง ผลลบลวง เป็นอย่างไร
EP. 189: ผลบวกลวง ผลลบลวง เป็นอย่างไร
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 189: ผลบวกลวง ผลลบลวง เป็นอย่างไร
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ค. 63
การฟัง 8 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

การตรวจผลสุขภาพทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแลปนั้น มีความสำคัญมากในการประเมินผลสุขภาพของผู้ป่วย โดยแพทย์จะต้องทำการทดลอง ทดสอบ ตรวจหา เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแต่ละชนิด ซึ่งจะออกมาเป็นผลบวก และ ผลลบ แต่จริง ๆ แล้ว ทางการแพทย์จะมีการตรวจพบผลบวกหรือลบแบบลวง ผลเหล่านั้นเป็นอย่างไร มีความสำคัญกับสุขภาพของผู้ป่วยและการวินิจฉัยของแพทย์อย่างไร

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป