56:55
เด็กติดเกม
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
เด็กติดเกม
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.พ. 61
การฟัง 16 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
ธรรมชาติของเกมมักจะออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการผู้เล่นอยู่แล้ว ในเมื่อความ้องการได้รับการตอบสนองอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้เล่นยังคงเล่นเกมต่อไปโดยไม่อยากหยุดจนเกิดภาวะติดเกม ซึ่งจะส่งผลเสียตามมาโดยเฉพาะ "เด็ก"

ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ พญ.ภัททิรา ดิษยวรรณวัฒน์ : จิตแพทย์เด็ก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป