Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / โรงหมอ / ใช้ยาเมื่อจำเป็น
57:40
ใช้ยาเมื่อจำเป็น
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ใช้ยาเมื่อจำเป็น
วันที่เผยแพร่ : 06 มี.ค. 61
การฟัง 9 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์
ทำความเข้าใจการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับภาวะหรือโรคที่เป็น เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา กับ ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป