Podcast / รายการ / โรงหมอ / ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ย. 60
การฟัง 1 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แก้ปัญหาไม่เคยได้ "ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น" จริงหรือที่ปัญหานี้เกิดจากฮอร์โมนที่พุ่งพล่าน, ขาดความรู้ หรือ เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เรา(ต้อง)ไม่คุยกัน
ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ คุณสมชัย แกมทอง : ผู้อำนวยการสำนักการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป