Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / คปภ.สั่งให้ บ.เอเชียประกันภัย หยุดรับประกันภัยชั่วคราวและจ่ายเคลมผู้เอาประกันรายเดิมตามปกติ / ภูมิคุ้มกันอาจถูกปรับเปลี่ยนได้ถ้ากินอาหารผลิตทางอุตสาหกรรมบ่อยเกินไป
53:31
คปภ.สั่งให้ บ.เอเชียประกันภัย หยุดรับประกันภัยชั่วคราวและจ่ายเคลมผู้เอาประกันรายเดิมตามปกติ / ภูมิคุ้มกันอาจถูกปรับเปลี่ยนได้ถ้ากินอาหารผลิตทางอุตสาหกรรมบ่อยเกินไป
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
คปภ.สั่งให้ บ.เอเชียประกันภัย หยุดรับประกันภัยชั่วคราวและจ่ายเคลมผู้เอาประกันรายเดิมตามปกติ / ภูมิคุ้มกันอาจถูกปรับเปลี่ยนได้ถ้ากินอาหารผลิตทางอุตสาหกรรมบ่อยเกินไป
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 64
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

คปภ.สั่งให้ บ.เอเชียประกันภัย หยุดรับประกันภัยชั่วคราวและจ่ายเคลมผู้เอาประกันรายเดิมตามปกติ ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และเร่งแก้ปัญหาฐานะทางการเงิน 

รับฟังความคิดเห็นสภาองค์กรผู้บริโภค เสียงของผู้บริโภคทุกคนมีค่า ทำให้การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน ภูมิคุ้มกันอาจถูกปรับเปลี่ยนได้ถ้ากินอาหารผลิตทางอุตสาหกรรมบ่อยเกินไป 
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป