Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / มพบ. รวบรวมข้อมูลผู้บริโภคร้องเรียนเรื่อง sms กวนใจ เสนอต่อ กสทช. เพื่อเรียกร้องให้แก้ปัญหาหยุดส่ง sms หลอกลวง ที่ไม่ได้สมัครรับ / ยาสมุนไพรมาจากธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติไม่ได้แปลว่า ปลอดภัย
52:47
มพบ. รวบรวมข้อมูลผู้บริโภคร้องเรียนเรื่อง sms กวนใจ เสนอต่อ กสทช. เพื่อเรียกร้องให้แก้ปัญหาหยุดส่ง sms หลอกลวง ที่ไม่ได้สมัครรับ / ยาสมุนไพรมาจากธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติไม่ได้แปลว่า ปลอดภัย
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
มพบ. รวบรวมข้อมูลผู้บริโภคร้องเรียนเรื่อง sms กวนใจ เสนอต่อ กสทช. เพื่อเรียกร้องให้แก้ปัญหาหยุดส่ง sms หลอกลวง ที่ไม่ได้สมัครรับ / ยาสมุนไพรมาจากธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติไม่ได้แปลว่า ปลอดภัย
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 64
การฟัง 45 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

มพบ.รวบรวมข้อมูลประชาชนที่ร้องเรียนเรื่อง sms กวนใจ เสนอต่อ กสทช. เพื่อเรียกร้องให้แก้ปัญหาหยุดส่ง sms หลอกลวง ที่ผู้บริโภคไม่ได้สมัครรับ
ฟังรายละเอียดจาก คุณนฤมล  เมฆบริสุทธิ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน ยาสมุนไพรมาจากธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติไม่ได้แปลว่า ปลอดภัย
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป