Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / เครือข่ายผู้บริโภคเรียกร้องให้ คปภ.เปิดเผยชื่อบริษัทประกันที่เลิกจ้างพนักงานและ คปภ.เข้าตรวจสอบกิจการ / โฆษณาสินค้ามักมีข้อมูลไม่ครบ
52:27
เครือข่ายผู้บริโภคเรียกร้องให้ คปภ.เปิดเผยชื่อบริษัทประกันที่เลิกจ้างพนักงานและ คปภ.เข้าตรวจสอบกิจการ / โฆษณาสินค้ามักมีข้อมูลไม่ครบ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
เครือข่ายผู้บริโภคเรียกร้องให้ คปภ.เปิดเผยชื่อบริษัทประกันที่เลิกจ้างพนักงานและ คปภ.เข้าตรวจสอบกิจการ / โฆษณาสินค้ามักมีข้อมูลไม่ครบ
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 64
การฟัง 51 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

เครือข่ายผู้บริโภคเรียกร้องให้ คปภ.เปิดเผยชื่อบริษัทประกันที่เลิกจ้างพนักงานและ คปภ.เข้าตรวจสอบกิจการ  เพื่อผู้เอาประกันได้ทราบข้อมูล หากบริษัทประกันล้มละลาย ขอให้ คปภ.ควบคุมเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน  
ฟังรายละเอียดจาก คุณนฤมล เมฆบริสุทธิ์  รองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน โฆษณาสินค้ามักมีข้อมูลไม่ครบ  
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป