Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / คปภ. ออกคำสั่งอนุโลมจ่ายค่ารักษา-ชดเชยรายได้ผู้ติดเชื้อกลุ่ม HI – CI – Hotel Isolation / คปภ. สั่ง “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” หยุดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขฐานะการเงิน / อาหารนำเข้าจากจีนอันตรายจริงหรือ
57:32
คปภ. ออกคำสั่งอนุโลมจ่ายค่ารักษา-ชดเชยรายได้ผู้ติดเชื้อกลุ่ม HI – CI – Hotel Isolation / คปภ. สั่ง “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” หยุดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขฐานะการเงิน / อาหารนำเข้าจากจีนอันตรายจริงหรือ
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
คปภ. ออกคำสั่งอนุโลมจ่ายค่ารักษา-ชดเชยรายได้ผู้ติดเชื้อกลุ่ม HI – CI – Hotel Isolation / คปภ. สั่ง “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” หยุดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขฐานะการเงิน / อาหารนำเข้าจากจีนอันตรายจริงหรือ
วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 65
การฟัง 17 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

คปภ. ออกคำสั่งอนุโลมจ่ายค่ารักษา-ชดเชยรายได้ผู้ติดเชื้อกลุ่ม HI – CI – Hotel Isolation 
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เตรียมออกคำสั่งนายทะเบียนถึงแนวทางการจ่ายเคลมค่ารักษาและค่าชดเชยรายได้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ HI-CI-Hotel Isolation กำหนดเกณฑ์ว่าต้องมีผลตรวจ RT PCR และมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ คปภ. ระบุ เพื่อลดข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย 
ฟังความเดือดร้อนจากผู้เอาประกัน คุณแพน ผู้เอาประกันภัย กทม. และ คุณต้น ผู้เอาประกันภัย กทม. 


คปภ. สั่ง “อาคเนย์ประกันภัย -ไทยประกันภัย” หยุดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขฐานะการเงิน
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. มีคำสั่งนายทะเบียนให้บริษัทอาคเนย์และไทยประกันภัย จำกัด เร่งแก้ไขฐานะการเงิน ห้ามรับลูกค้ารายใหม่ ห้ามโยกย้ายจำหน่ายทรัพย์สิน ยกเว้นนำมาจ่ายเคลมแก่ผู้เอาประกันภัย หลังประชาชนหลายพันคนที่รวมตัวกันในกลุ่มไลน์ร้องเรียนว่ายื่นเอกสารเบิกเคลมกับบริษัททั้ง 2 ราย นานนับเดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
ฟังข้อเรียกร้องจาก คุณอร ผู้เอาประกันภัย จ.เชียงใหม่


ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน อาหารนำเข้าจากจีนอันตรายจริงหรือ   
 

ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป