Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / EP. 438: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนำผู้ซื้อประกันโควิด-19 ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการ คปภ. เร่งบริษัทประกันจ่ายชดเชยทันที / มันฝรั่งทำอะไรก็อร่อย แต่ปลอดภัยนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
52:32
EP. 438: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนำผู้ซื้อประกันโควิด-19 ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการ คปภ. เร่งบริษัทประกันจ่ายชดเชยทันที / มันฝรั่งทำอะไรก็อร่อย แต่ปลอดภัยนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 438: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนำผู้ซื้อประกันโควิด-19 ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการ คปภ. เร่งบริษัทประกันจ่ายชดเชยทันที / มันฝรั่งทำอะไรก็อร่อย แต่ปลอดภัยนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 64
การฟัง 15 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

มูลนิธิผู้บริโภคยื่นนำผู้เสียหาย ยื่นหนังสือต่อ คปภ.หลังรับเรื่องร้องเรียน เคลมประกันโควิด-19 ล่าช้า จากวันที่ส่งเอกสารให้กับทางบริษัทประกัน เกิน 15 วัน ผิดคำสั่ง คปภ. ผู้เอาประกันติดต่อบริษัทไม่ได้  ขอความร่วมมือ ให้คปภ.ช่วยเร่งบริษัทฯ จ่ายเงินเคลมประกันทันที  พร้อมเสนอลงโทษบริษัทที่ประวิงเวลา  และพิจารณาออกคำสั่งให้รับเอกสารเคลมค่าสินไหมออนไลน์ ลดความล่าช้า ทาง คปภ.ยอมรับหลักการ โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นผู้รับหนังสือ

ฟังเสียง คุณนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และคุณม็อบ ผู้บริโภค 

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา  ตอน มันฝรั่งทำอะไรก็อร่อย แต่ปลอดภัยนั้นอีกเรื่องหนึ่ง  
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป