Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / สิทธิผู้บริโภคหากจะรับเบี้ยประกันโควิดคืนจากอาคเนย์ประกันภัย / ปัญหาผู้บริโภคภาคใต้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ / ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ มักขาดส่วนสำคัญที่ควรรู้
49:30
สิทธิผู้บริโภคหากจะรับเบี้ยประกันโควิดคืนจากอาคเนย์ประกันภัย / ปัญหาผู้บริโภคภาคใต้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ / ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ มักขาดส่วนสำคัญที่ควรรู้
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
สิทธิผู้บริโภคหากจะรับเบี้ยประกันโควิดคืนจากอาคเนย์ประกันภัย / ปัญหาผู้บริโภคภาคใต้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ / ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ มักขาดส่วนสำคัญที่ควรรู้
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.พ. 65
การฟัง 20 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

สภาองค์กรของผู้บริโภค ย้ำชดเชยผู้เอาประกันอาคเนย์ ต้องคำนึงถึงค่าเสียโอกาส ต้องได้ค่าเสียโอกาสอย่างน้อย 5 เท่า พร้อมเสนอ คปภ. รายงานสถานะการประกอบการของบริษัทประกันภัยต่างๆ ให้ผู้บริโภคทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคแถลงข้อมูลผลการสำรวจเชิงรุกความคิดเห็นผู้บริโภคต่อปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ จากแบบสำรวจ 3,497 ชุด พบว่า 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจมีประสบการณ์ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ และผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องของการร้องเรียน
ฟังรายละเอียด จากคุณปิยเนตร  ทองชุมนุม เจ้าหน้าที่สมาคมผู้บริโภคสงขลา 

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา  ตอน ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ มักขาดส่วนสำคัญที่ควรรู้
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป