Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / ผลสำรวจปัญหาผู้บริโภค / เคยสังเกตไหมว่า กินอาหารเช้าในวันที่อากาศหนาวนั้นทำให้ร่างกายอุ่นได้
47:33
ผลสำรวจปัญหาผู้บริโภค / เคยสังเกตไหมว่า กินอาหารเช้าในวันที่อากาศหนาวนั้นทำให้ร่างกายอุ่นได้
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ผลสำรวจปัญหาผู้บริโภค / เคยสังเกตไหมว่า กินอาหารเช้าในวันที่อากาศหนาวนั้นทำให้ร่างกายอุ่นได้
วันที่เผยแพร่ : 06 ธ.ค. 64
การฟัง 3 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

สภาองค์กรของผู้บริโภค นิตยสารฉลาดซื้อ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บริโภคเรื่องสินค้าและบริการที่ต้องการให้ทดสอบ ในกรุงเทพมหานครโดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,143 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 22 - 26 กันยายน 2564

โดยใน 1 ปีที่ผ่านมาประชาชนเคยถูกละเมิดสิทธิจากการซื้อสินค้าและบริการ ร้อยละ 54.7 และเรื่องที่ประสบปัญหามากที่สุด คือ 
1) การโฆษณาเกินจริง ร้อยละ 26.4  
2) ขนาดของสินค้าไม่ตรง ร้อยละ 23.9  
3) สินค้าไม่ได้คุณภาพ ร้อยละ 22.2  
4) สินค้าหมดอายุ ร้อยละ 12 
5) ซื้อแล้วไม่ได้สินค้า ร้อยละ 7.7 
6) สินค้าไม่มีฉลากกำกับ ร้อยละ 7.5

สินค้าหรือบริการพบว่าไม่ได้คุณภาพ อันดับที่หนึ่งคือ 
1) ครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 22.4 
2) เครื่องสำอาง ร้อยละ 20.4
3) อาหาร ร้อยละ 18
4) เครื่องดื่ม ร้อยละ 9.4 
5) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 7.8 
6) บริการขนส่งมวลชน ร้อยละ 7.4 
7) เครือข่ายโทรศัพท์ ร้อยละ 6.6 
8) บริการจัดส่งสินค้า ร้อยละ 4.5 
9) บริการนำส่งอาหาร ร้อยละ 3.3
ฟังเพิ่มเติมสถิติการร้องเรียนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2564  จาก นฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา ตอน  เคยสังเกตไหมว่า กินอาหารเช้าในวันที่อากาศหนาวนั้นทำให้ร่างกายอุ่นได้
 


 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป