Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / ข้อเสนอแก้ปัญหาแอปฯเงินกู้เถื่อน / กาแฟสำเร็จรูปอาจมีปัญหา ถ้าเก็บไม่ดี
52:20
ข้อเสนอแก้ปัญหาแอปฯเงินกู้เถื่อน / กาแฟสำเร็จรูปอาจมีปัญหา ถ้าเก็บไม่ดี
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ข้อเสนอแก้ปัญหาแอปฯเงินกู้เถื่อน / กาแฟสำเร็จรูปอาจมีปัญหา ถ้าเก็บไม่ดี
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 65
การฟัง 30 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อนออนไลน์ ซึ่งมีผู้บริโภคจำนวนมากได้รับความเสียหายเมื่อถูกล่อให้เข้าไปใช้ "แอปพลิเคชัน เงินกู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมาย”  ซึ่งถึงแม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจับกุมขบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาได้ทั้งหมด อีกทั้งยังพบว่าขบวนการดังกล่าวเป็นการหลอกลวงข้ามชาติโดย มีชาวต่างชาติเป็นนายทุนเบื้องหลังนั้น โดยได้ส่งข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ 5. บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด  

ข้อเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น 
- ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกระเบียบกำหนดให้การปล่อยกู้ผ่านแอปฯ เงินกู้ออนไลน์เป็นเรื่องผิดระเบียบและกฎหมาย เพราะไม่มีการจดทะเบียน และห้ามโฆษณาการปล่อยกู้เงินทางสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ
- ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้นทะเบียนแอปพลิเคชันเงินกู้ และมีตราสัญลักษณ์แสดงหน้าแอปฯ ว่าได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และมีเว็บไซต์หรือแอปฯ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

ข้อเสนอต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
-  เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการกับแอปฯ เงินกู้ที่ผิดกฎหมายในส่วนของการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
-  ควรมีระบบการกำกับและป้องกัน การเผยแพร่หรือโฆษณาข้อมูลแอปฯ เงินกู้ผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจาก นายกมล กมลตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านการเงินและการธนาคาร สภาองค์กรของผู้บริโภค 

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา และชนาธิป  ไพรพงค์ ตอน กาแฟสำเร็จรูปอาจมีปัญหา ถ้าเก็บไม่ดี  
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป