Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ภูมิคุ้มกัน / ประชาชนหาซื้อชุดตรวจโควิด-19 เอทีเค หลังกลับจากสงกรานต์ก่อนเริ่มทำงาน / ค่าไฟแพงหน้าร้อน เครื่องปรับอากาศขายดี / ใบกระท่อมทำให้เมาหรือไม่
49:59
ประชาชนหาซื้อชุดตรวจโควิด-19 เอทีเค หลังกลับจากสงกรานต์ก่อนเริ่มทำงาน / ค่าไฟแพงหน้าร้อน เครื่องปรับอากาศขายดี / ใบกระท่อมทำให้เมาหรือไม่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
ประชาชนหาซื้อชุดตรวจโควิด-19 เอทีเค หลังกลับจากสงกรานต์ก่อนเริ่มทำงาน / ค่าไฟแพงหน้าร้อน เครื่องปรับอากาศขายดี / ใบกระท่อมทำให้เมาหรือไม่
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 65
การฟัง 28 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

ติดตามประเด็นของผู้บริโภค 

-ประชาชนหาซื้อชุดตรวจโควิด-19 เอทีเค หลังกลับจากสงกรานต์ก่อนเริ่มทำงาน
-ค่าไฟแพงหน้าร้อน เครื่องปรับอากาศขายดี 
-การดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
-เกี่ยวกับการยื่นขอรับชำระหนี้ กรณี “อาคเนย์ประกันภัย” และไทยประกันภัย”ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th

ช่วงคิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยา และชนาธิป ไพรพงค์  ตอน ใบกระท่อมทำให้เมาหรือไม่      
 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนถัดไป
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป