Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / คิดก่อนเชื่อ / กลิ่นจากการใช้สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์หรือ pesticide อันตรายหรือไม่
17:17
กลิ่นจากการใช้สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์หรือ pesticide อันตรายหรือไม่
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
กลิ่นจากการใช้สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์หรือ pesticide อันตรายหรือไม่
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 64
การฟัง 5 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

Pesticide  มีคำแปลตามราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2529 ว่า สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ หมายถึง สารหรือส่วนผสมของสารที่ใช้ในการป้องกัน ทำลาย ขับไล่ ดึงดูด ฆ่าเชื้อ ทำให้มึนงง หรือลดจำนวนสัตว์หรือพืชที่มนุษย์ไม่ต้องการ

คำว่า pesticide มาจากคำภาษาละตินว่า pestis
o    Pest รวมถึงสัตว์หรือพืชที่เกิดขึ้นอย่างมากมายจนเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนทางเศรษฐกิจ ทางการสาธารณสุข และอื่น ๆ ต่อมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นแมลงต่าง ๆ เชื้อรา วัชพืช หนู แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดือนฝอย และอื่น ๆ ขึ้นกับการตัดสินใจของมนุษย์
o    pesticide เป็นสารพิษและมีความเสถียรในระดับหนึ่ง จนมักเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้ยังทำลายความหลากหลายและห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนทำให้ระบบนิเวศไม่สมดุล 
•    โดยทั่วไปเวลามีการใช้ pesticide ชนิดต่าง ๆ คนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น จะได้กลิ่นเหม็น ยกเว้นสารฆ่ายุงในบ้านบางยี่ห้อที่ผสมน้ำหอมเข้าไป ซึ่งจริงแล้วไม่ถูกต้อง
•    ประเด็นสำคัญคือ กลิ่นที่ได้นั้น เป็นกลิ่นเฉพาะของสารก่อกลิ่นที่ระเหยออกมาหรือเป็นละอองของ pesticide เช่น กรณีมีการใช้พาราควอตฆ่าหญ้าในหมู่บ้านหรือสถานที่ทำงานต่าง ๆ ที่เป็นปัญหามากคือ กลิ่นจากโรงงานผลิตสินค้าเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งกลุ่มวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว และอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

กลิ่นของสารฆ่าแมลงและพืชอันตรายหรือไม่ กำจัดกลิ่นได้อย่างไร ฟังในคิดก่อนเชื่อ 

ผู้จัดรายการ
วิทยากร
ตอนที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป