Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / คิดก่อนเชื่อ
รายการ : คิดก่อนเชื่อ
ฟังทั้งหมด

คิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยาและนักวิจัย จะนำงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางพิษวิทยา มาอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ  เช่นข้อมูลของอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่หลงเชื่อคำโฆษณา

ผู้จัดรายการ
รายการ : คิดก่อนเชื่อ
ฟังทั้งหมด

คิดก่อนเชื่อ กับ ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักพิษวิทยาและนักวิจัย จะนำงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางพิษวิทยา มาอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ  เช่นข้อมูลของอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่หลงเชื่อคำโฆษณา

ผู้จัดรายการ

คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป