Thai PBS Podcast
รายการ : มิตรLife
ฟังทั้งหมด

มิตรLife รายการที่ Thai PBS Podcast x De/code อยากชวน ‘เพื่อน’ วัยทำงานมาอยู่ใน ‘พื้นที่’ ที่เราอ่อนแอได้ ฟังได้ โดยไม่ถูกตัดสิน ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใคร คุยกันแบบดิบ ๆ เข้มข้นในทุกซีซั่น เพื่อให้คุณกลับมาทำงานภายในพร้อมกับทำความเข้าใจโลกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัว การยอมรับความโกรธและรู้สึก ไปจนถึงตัวตนและกับดักของแพสชัน เพื่อวันหนึ่งเราจะสามารถโอบกอดความเปราะบางของชีวิตได้อย่างมีความหมายมากขึ้น 


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : มิตรLife
ฟังทั้งหมด

มิตรLife รายการที่ Thai PBS Podcast x De/code อยากชวน ‘เพื่อน’ วัยทำงานมาอยู่ใน ‘พื้นที่’ ที่เราอ่อนแอได้ ฟังได้ โดยไม่ถูกตัดสิน ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใคร คุยกันแบบดิบ ๆ เข้มข้นในทุกซีซั่น เพื่อให้คุณกลับมาทำงานภายในพร้อมกับทำความเข้าใจโลกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัว การยอมรับความโกรธและรู้สึก ไปจนถึงตัวตนและกับดักของแพสชัน เพื่อวันหนึ่งเราจะสามารถโอบกอดความเปราะบางของชีวิตได้อย่างมีความหมายมากขึ้น 


ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป