Podcast / รายการ / ห้องเรียนฟ้ากว้าง / EP. 113: สีสันการเรียนออนไลน์ การปรับตัวของคุณครูยุค COVID-19
EP. 113: สีสันการเรียนออนไลน์ การปรับตัวของคุณครูยุค COVID-19
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 113: สีสันการเรียนออนไลน์ การปรับตัวของคุณครูยุค COVID-19
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 64
การฟัง 4 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้โรงเรียนในหลายพื้นที่ปิดการเรียนการสอน ปรับมาเรียนออนไลน์หรือเรียนทางไกล โจทย์สำหรับของคุณครูคือทำอย่างไรให้นักเรียนมีสมาธิและสนใจในการเรียน จึงต้องหาวิธีการสอนที่สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้ได้ ไปติดตามสีสันการเรียนออนไลน์ได้ในห้องเรียนฟ้ากว้าง

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
ตอนที่เกี่ยวข้อง
คลิปเสียงถัดไป