Thai PBS Podcast
30:56
EP. 15: ออนเซ็น
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 15: ออนเซ็น
วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 65
การฟัง 140 ครั้ง
ชื่นชอบ 4 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

ทำไมประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนหรือออนเซ็นมากมาย
ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ ของญี่ปุ่น คือหนาวเหน็บ หิมะปกคลุม ทำการเกษตรไม่ได้ แต่ว่าก็มีแนวภูเขาไฟ 108 ลูก ซึ่งมีพลังงานความร้อนใต้ดิน ใกล้แหล่งน้ำใต้ดิน ที่เหมือนถูกต้มอยู่ตลอดเวลา จึงดันน้ำพุร้อนพุ่งออกมา เป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่มีแร่ธาตุหลายชนิด กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากความแร้นแค้น ที่ต่อมาคนญี่ปุ่น ใช้ประโยชน์จากน้ำพุร้อนนี้ ด้วยบริการแช่ออนเซ็น ที่อาศัยคุณสมบัติของออนเซ็นแต่ละประเภทบำบัดสุขภาพ และมีวิธีการใช้ออนเซ็นและบริการเสริมมากมาย ออนเซ็นจึงกลายเป็นวีถีชีวิตของคนญี่ปุ่น
แต่ทำไม คนมีรอยสักถึงแช่ออนเซ็นไม่ได้? 
ติดตามได้ในรายการ เล่ารอบโลก โดย ปิติ ศรีแสงนาม 
 

ผู้จัดรายการ
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป