Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / Gen Z & Classical Music / EP. 126: Choir วงขับร้องประสานเสียง
57:56
EP. 126: Choir วงขับร้องประสานเสียง
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 126: Choir วงขับร้องประสานเสียง
วันที่เผยแพร่ : 28 ส.ค. 64
การฟัง 201 ครั้ง
ชื่นชอบ 4 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
แชร์

ฟังเรื่องราวการสอน ‘Choir’ วงขับร้องประสานเสียงที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจทั้งในด้านความสำคัญ ประโยชน์จากการเรียน และวิธีการทำงานที่บูรณาการความรู้จากหลายส่วน รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ จากวิษณ์กมล ชัยวานิชศิริ อาจารย์ประจำ Young Artist Music Program วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
รูปภาพโปรไฟล์ผู้แสดงความคิดเห็น
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป