Thai PBS Podcast
รายการ : Failmily the Musical
ฟังทั้งหมด

Failmily the Musical เป็นละครสื่อเสียงที่มีเรื่องราวและการแสดงผ่านการใช้เสียงและ Sound เป็นตัวดำเนินเรื่อง โดยได้เพิ่ม Musical หรือเพลงร้องประกอบในเรื่องราว ด้วยการเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่มีปมปัญหาและการหาทางออกแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง สนุก ครบรส ด้วย Sound ที่เสริมสร้างบรรยากาศ

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
รายการ : Failmily the Musical
ฟังทั้งหมด

Failmily the Musical เป็นละครสื่อเสียงที่มีเรื่องราวและการแสดงผ่านการใช้เสียงและ Sound เป็นตัวดำเนินเรื่อง โดยได้เพิ่ม Musical หรือเพลงร้องประกอบในเรื่องราว ด้วยการเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่มีปมปัญหาและการหาทางออกแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง สนุก ครบรส ด้วย Sound ที่เสริมสร้างบรรยากาศ

ผู้จัดรายการ

ช่องทางรับฟังเพิ่มเติม
คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป