Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / ไม่..ธรรมดา / EP. 10: เบื้องหลังงาน “นักดมกลิ่น(ข้าว)” มาตรฐานไทย
30:17
EP. 10: เบื้องหลังงาน “นักดมกลิ่น(ข้าว)” มาตรฐานไทย
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 10: เบื้องหลังงาน “นักดมกลิ่น(ข้าว)” มาตรฐานไทย
วันที่เผยแพร่ : 05 มี.ค. 65
การฟัง 589 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

เบื้องหลังความสำเร็จของ “ข้าวไทย” น้อยคนนักจะรู้ว่า จริงๆแล้ว กว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์ ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้เวลาหลายปีจะมีความสมบูรณ์พร้อมนำเมล็ดพันธุ์ออกมาให้เกษตรกรปลูกและส่งต่อผู้บริโภคได้ มีคนกลุ่มหนึ่ง ทำหน้าที่ทดสอบและประเมินมาตรฐานข้าวไทย โดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นซึ่งจะต้องใช้ประสาทสัมผัสของจมูก ที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถประเมินกลิ่นของข้าว ที่เป็นที่รู้จักจนมีชื่อเสียงในระดับโลกโดยเฉพาะ “ข้าวหอมมะลิ” ยิ่งกลิ่นดี ราคายิ่งดี 
     พวกเขาทำงานกันอย่างไร มีวิธีการพิสูจน์กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวไทยด้วยวิธีการใด เราจะไปฟังและติดตามเบื้องหลังวิธีการทำงานของ “นักดมกลิ่นข้าว” ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ของกรมการข้าว  แต่ละปีพวกเขาต้องประเมินมาตรฐานข้าวหลายร้อยตัวอย่าง ทั้งดู ดมกลิ่น ชิม และสัมผัส ที่เรียกว่า Sensory Test กระบวนการทดสอบด้วยประสาทสัมผัสทุกด้านเพื่อค้นหาความพิเศษเฉพาะของข้าวไทย                
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป