Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / พูดจีนได้ง่ายจัง
รายการ : พูดจีนได้ง่ายจัง
ฟังทั้งหมด

แนะนำประโยคพื้นฐานและคำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ภาคบริการ เช่น คนขับแท็กซี่  พนักงานโรงแรม พนักงานขาย พนักงานร้านอาหาร พนักงานนวดและสปาเพื่อให้สื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีนได้

รายการ : พูดจีนได้ง่ายจัง
ฟังทั้งหมด

แนะนำประโยคพื้นฐานและคำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ภาคบริการ เช่น คนขับแท็กซี่  พนักงานโรงแรม พนักงานขาย พนักงานร้านอาหาร พนักงานนวดและสปาเพื่อให้สื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีนได้


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป