Podcast / รายการ / พูดจีนได้ง่ายจัง
รายการ : พูดจีนได้ง่ายจัง
ฟังทั้งหมด

แนะนำประโยคพื้นฐานและคำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ภาคบริการ เช่น คนขับแท็กซี่  พนักงานโรงแรม พนักงานขาย พนักงานร้านอาหาร พนักงานนวดและสปาเพื่อให้สื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีนได้

รายการ : พูดจีนได้ง่ายจัง
ฟังทั้งหมด

แนะนำประโยคพื้นฐานและคำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ภาคบริการ เช่น คนขับแท็กซี่  พนักงานโรงแรม พนักงานขาย พนักงานร้านอาหาร พนักงานนวดและสปาเพื่อให้สื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีนได้


คลิปเสียง
จัดเรียง
คลิปเสียงถัดไป