Thai PBS Podcast
Podcast / ผู้จัดรายการ / ละครเสียง แก๊งป่วน ก๊วนเพื่อนบ้าน
รายการ : ละครเสียง แก๊งป่วน ก๊วนเพื่อนบ้าน
ฟังทั้งหมด

ละครเสียง ที่เป็นละครจบในตอน  มีเนื้อหาอยู่ในบริบทที่เหมือนจริง เป็นเรื่องราวที่เด็ก ๆ พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน โครงเรื่องเกี่ยวข้องกับการผจญภัยของกลุ่มเพื่อน หรือแนะนำวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก 6-9 ปี  มีประโยชน์ที่เด็ก ๆ สามารถนำข้อคิดจากเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีช่วงชวนคิดที่จะให้เด็กร่วมคิดว่าปัญหาที่ตัวละครเผชิญนั้น จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างใดได้บ้าง  ฟังแล้วตลกสนุกสนาน
 

รายการ : ละครเสียง แก๊งป่วน ก๊วนเพื่อนบ้าน
ฟังทั้งหมด

ละครเสียง ที่เป็นละครจบในตอน  มีเนื้อหาอยู่ในบริบทที่เหมือนจริง เป็นเรื่องราวที่เด็ก ๆ พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน โครงเรื่องเกี่ยวข้องกับการผจญภัยของกลุ่มเพื่อน หรือแนะนำวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก 6-9 ปี  มีประโยชน์ที่เด็ก ๆ สามารถนำข้อคิดจากเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีช่วงชวนคิดที่จะให้เด็กร่วมคิดว่าปัญหาที่ตัวละครเผชิญนั้น จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างใดได้บ้าง  ฟังแล้วตลกสนุกสนาน
 


คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป