Thai PBS Podcast
รายการ : Deschooling Podcast
ฟังทั้งหมด

Deschooling Podcast กินอย่างไรให้ชีวิตดี๊ดี รายการที่จะย่อยเรื่องราว “การกิน” ให้เข้าใจง่าย โดย ทินกร ภูวศักดิวงศ์ (โต๋นแตร) ที่จะชวนนักโภชนาการมืออาชีพของเมืองไทยมาร่วมพูดคุยและเปิดมุมมองใหม่ เพื่อให้การกินในทุก ๆ วัน มีความหมายกับเราและคนสำคัญในครอบครัว

ผู้จัดรายการ
รายการ : Deschooling Podcast
ฟังทั้งหมด

Deschooling Podcast กินอย่างไรให้ชีวิตดี๊ดี รายการที่จะย่อยเรื่องราว “การกิน” ให้เข้าใจง่าย โดย ทินกร ภูวศักดิวงศ์ (โต๋นแตร) ที่จะชวนนักโภชนาการมืออาชีพของเมืองไทยมาร่วมพูดคุยและเปิดมุมมองใหม่ เพื่อให้การกินในทุก ๆ วัน มีความหมายกับเราและคนสำคัญในครอบครัว

ผู้จัดรายการ

คลิปเสียง
จัดเรียง
กำลังโหลด
แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป