Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 63: จีนลดการพึ่งพาภาษาอังกฤษหวังสกัดอิทธิพลตะวันตก เน้นส่งเสริมภาษาจีนเพื่อพึ่งพาตนเองมากขึ้น
29:49
EP. 63: จีนลดการพึ่งพาภาษาอังกฤษหวังสกัดอิทธิพลตะวันตก เน้นส่งเสริมภาษาจีนเพื่อพึ่งพาตนเองมากขึ้น
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 63: จีนลดการพึ่งพาภาษาอังกฤษหวังสกัดอิทธิพลตะวันตก เน้นส่งเสริมภาษาจีนเพื่อพึ่งพาตนเองมากขึ้น
วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 65
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

รัฐบาลจีนเริ่มมีความกังวลต่ออิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีผลต่อคนจีนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกใช้สื่อสารกันและปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจีนสนใจเรียนมากขึ้น จนกระทั่งมีประกาศนโยบายเข้มข้น  ลดการเรียนการสอนในห้องเรียนและยกเลิกการสอบปลายภาควิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมในเซี่ยงไฮ้  รวมทั้งมีบางมหาวิทยาลัยประกาศไม่เข้าร่วมโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ใช้มาตรฐานจากตะวันตก แต่จะเน้นส่งเสริมการสร้างมาตรฐานด้านการศึกษาเป็นของจีนเอง 

โสภิต หวังวิวัฒนา  ชวน รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาคุยกันว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนจีนที่จะเติบโตไปเป็นคนหนุ่มสาวในโลกยุคเปลี่ยนแปลงที่จีนจะเปิดตัวเองออกสู่โลกต่างประเทศได้อย่างไร
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป