Thai PBS Podcast
Podcast / รายการ / มองจีนมุมใหม่ / EP. 80: เศรษฐกิจ 1 ชั่วโมง (One Hour Economy) แผนพัฒนาความเจริญและขยายเมืองรองของจีน
27:11
EP. 80: เศรษฐกิจ 1 ชั่วโมง (One Hour Economy) แผนพัฒนาความเจริญและขยายเมืองรองของจีน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 80: เศรษฐกิจ 1 ชั่วโมง (One Hour Economy) แผนพัฒนาความเจริญและขยายเมืองรองของจีน
วันที่เผยแพร่ : 07 ต.ค. 65
การฟัง 74 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด
แชร์

จีนใช้แผนขยายเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ หนึ่งนั้นคือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก รวมทั้งระบบรางเพื่อทำให้การเดินทางจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองและเมืองบริวารสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาสั้นลง โดยกำหนดระยะเวลาเดินทางถึงปลายทางภายใน 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนการพัฒนาเมืองทุกมิติ  

โสภิต หวังวิวัฒนา ชวน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน คุยเรื่องนี้ว่าจะทำให้แผนลดความแออัดในเมืองใหญ่ได้ผลจริงหรือไม่ และจะทำให้เกิดผลพลอยได้เชิงบวกในด้านอื่นๆ สำหรับจีนอย่างไร
 

แผ่นเสียง แผ่นเสียง
กำลังออกอากาศ ไม่มีการออกอากาศ แผ่นเสียง Radio แผ่นเสียง Podcast เล่นแผ่นเสียง พักแผ่นเสียง
คลิปเสียงถัดไป