Podcast / รายการ / เด็กรู้สู้ภัย / EP. 98: รับมือปัญหาสุขภาพจิตเด็กในช่วงโควิด-19
24:04
EP. 98: รับมือปัญหาสุขภาพจิตเด็กในช่วงโควิด-19
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 98: รับมือปัญหาสุขภาพจิตเด็กในช่วงโควิด-19
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ย. 64
การฟัง 11 ครั้ง
ชื่นชอบ 0 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์
ดาวน์โหลด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการศึกษา ขาดการปฏิสัมพันธ์และพัฒนาการด้านต่าง ๆ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้ นั้นจึงทำให้เกิดภาวะเครียด กดดัน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็ก ดังนั้นเราควรรู้วิธีการสังเกตตัวเองและผู้อื่นเพื่อให้รับมือต่อปัญหานี้ได้

ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป