Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 113: โควิดและบทเพลงวัคซีนในดินแดนอาเซียน
58:03
EP. 113: โควิดและบทเพลงวัคซีนในดินแดนอาเซียน
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 113: โควิดและบทเพลงวัคซีนในดินแดนอาเซียน
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ค. 64
การฟัง 39 ครั้ง
ชื่นชอบ 2 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์

บทเพลงส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ฟังที่แตกต่างไปจากชุดความรู้เชิงวิชาการ สร้างแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อมั่นในการฉีดยาวัคซีน อาจจะรวมไปถึงจินตนาการว่าจะใช้ชีวิตหลังจากผ่านวิกฤตการณ์ไปได้อย่างไร บทเพลงเหล่านี้มีฐานคิด การผลิตและการเผยแพร่ในกำกับของรัฐ บางทีก็ทำหน้าที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda) ในเชิงวัฒนธรรมดนตรี-ภาพ-เสียง ไปด้วย

แต่ก็มีบทเพลงอีกจำนวนไม่น้อยที่ทำหน้าที่ตรงข้าม กระตุกความคิด ตัดพ้อ ต่อว่า ถากถาง เสียดสีเยาะเย้ย หรือ ต่อต้านการใช้วัคซีนในการแก้ไขปัญหาไวรัสไปด้วยในตัว โดยผลิตขึ้นมาในลักษณะดนตรีใต้ดินและมักจะถูกควบคุมกำจัดจากอำนาจรัฐเช่นเดียวกับคนที่เห็นต่าง

ตัวอย่างเพลงที่นำมาเปิดในรายการครั้งนี้มีทั้งมองนอกพื้นที่อาเซียนออกไป คือเพลงของสหรัฐอเมริกา เพลงของจีน และเพลงภายในภูมิภาคอาเซียน เพลงสิงคโปร์ อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์และสำรวจกลุ่มเพลงพื้นบ้านไทยที่ถูกรัฐนำมาใช้เป็นเครื่องมือรณรงค์ฉีดยาวัคซีนเพื่อต่อสู้โควิด วันใดวันหนึ่งเมื่อโควิดผ่านพ้น บทเพลงเหล่านี้อาจหายไป จึงจำเป็นที่จะต้องนำมารวบรวมกันไว้ก่อนเพื่อ การศึกษาและการเก็บรักษาความทรงจำเอาไว้

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป