Podcast / รายการ / เพลงดนตรีวิถีอาเซียน / EP. 115: โควิดและบทเพลงวัคซีนในดินแดนอาเซียน ep3
58:06
EP. 115: โควิดและบทเพลงวัคซีนในดินแดนอาเซียน ep3
ฟังรายการ
ชื่นชอบ
EP. 115: โควิดและบทเพลงวัคซีนในดินแดนอาเซียน ep3
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 64
การฟัง 14 ครั้ง
ชื่นชอบ 1 ครั้ง
เพิ่มในเพลย์ลิสต์

ภาคต่อเนื่องของการสำรวจเสียงดนตรี-บทเพลงเกี่ยวกับวัคซีนที่เป็นความหวังในการอยู่รอดของมนุษยชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 การผลิตงานเพลงในดินแดนอาเซียนยังคงมีปริมาณนำหน้างานเพลงโควิดในพื้นที่อื่นๆของโลก บางบทเพลงมีความโดดเด่นเป็นที่กล่าวขวัญของคนทั้งชาติ เช่น we are courage ของกัมพูชาที่ขับร้องโดยศิลปินเพลงพ็อพตลอดกาล เปรี๊ยบ โสวัธ ซึ่งมีภาพของฯพณฯ ฮุน เซ็น รับการฉีดวัคซีนร่วมอยู่ด้วย กลายเป็นเพลงอันดับหนึ่งของประเทศไปเลยในขณะนี้

เพลงวัคซีนโควิดที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเพลงมีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคประชาชนอย่างจริงจังมากให้ยอมรับในประสิทธิภาพของวัคซีนและความจำเป็นในการเข้ารับการฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน บทเพลงหลายบท ถูกกำหนดเนื้อหาสาระในตัวเพลงและการสนับสนุนจากฝ่ายรัฐมีช่องทางเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ศิลปินพื้นบ้านจำนวนมากได้มีโอกาสร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์นี้ด้วย และมีนักการเมืองที่ใช้โอกาสในการต่อรองอำนาจประชานิยมด้วยนโยบายเกี่ยวกับการได้วัคซีนมาเป็นความหวังของความผาสุขมั่นคงในประเทศ แต่ก็มีศิลปินที่ใช้เพลงเป็นที่ระบายอารมณ์ต่อต้านฝั่งรัฐด้วย บทเพลงไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนเช่นกัน ท้ายรายการ ได้กล่าวถึงเสียงพิเศษในเดือนมิถุนายน คือเสียงของศาสนาและเสียงคนข้ามเพศ ที่เกี่ยวกับ โควิด-19 ในแง่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่สะท้อนความหลากหลายของสรรพเสียงในสังคมอาเซียน ได้อย่างน่าสนใจ

ผู้จัดรายการ
ความคิดเห็น ()
คลิปเสียงถัดไป